กิจกรรมที่กำลังจะถึง สทนช 2


ค้นหา
กำหนดการ
หัวข้อกิจกรรม
ข้อมูล
วันที่ลงประกาศ
18/09/2562 การประชุมWorkshop1 การจัดทำแผนแม่บท20ปีและแผนปฎิบัติการ3ปี(2563-2565)ลุ่มน้ำโตนเลสาป ณ.โรงแรมเดอะเวโล อรัญประเทศ 18-19ก.ย.62
18/09/2562
การประชุมWorkshop1
การจัดทำแผนแม่บท20ปีและแผนปฎิบัติการ3ปี(2563-2565)ลุ่มน้ำโตนเลสาป ณ.โรงแรมเดอะเวโล อรัญประเทศ 18-19ก.ย.62
16/09/2562
02/09/2562 การประชุมWorkshop การจัดทำแผนแม่บท20ปีและแผนปฎิบัติการ3ปี(2563-2565) ลุ่มเจ้าพระยา 2-3 ก.ย. จ. อยุธยา
02/09/2562
การประชุมWorkshop
การจัดทำแผนแม่บท20ปีและแผนปฎิบัติการ3ปี(2563-2565) ลุ่มเจ้าพระยา 2-3 ก.ย. จ. อยุธยา
16/09/2562
22/09/2562 การประชุมWorkshop การประชุมWorkshop การจัดทำแผนแม่บท20ปีและแผนปฎิบัติการ3ปี(2563-2565)วันที่22-23สค.อยู่อุทัยธานี(ลุ่มน้ำสะแกกรังครับ)
22/09/2562
การประชุมWorkshop
การประชุมWorkshop การจัดทำแผนแม่บท20ปีและแผนปฎิบัติการ3ปี(2563-2565)วันที่22-23สค.อยู่อุทัยธานี(ลุ่มน้ำสะแกกรังครับ)
16/09/2562
20/08/2562 การประชุมWorkshop การประชุมWorkshop การจัดทำแผนแม่บท20ปีและแผนปฎิบัติการ3ปี(2563-2565)ณ.โรงแรมสองพันบุรี จ.สุพรรณบุรี ระหว่างวันที่19-20สค.62
20/08/2562
การประชุมWorkshop
การประชุมWorkshop การจัดทำแผนแม่บท20ปีและแผนปฎิบัติการ3ปี(2563-2565)ณ.โรงแรมสองพันบุรี จ.สุพรรณบุรี ระหว่างวันที่19-20สค.62
16/09/2562