กำหนดการประชุมWorkshop

 • 18/09/2562

  การประชุมWorkshop1

  การจัดทำแผนแม่บท20ปีและแผนปฎิบัติการ3ปี(2563-2565)ลุ่มน้ำโตนเลสาป ณ.โรงแรมเดอะเวโล อรัญประเทศ 18-19ก.ย.62

  วันที่ประกาศ : 16/09/2562

  • 02/09/2562

   การประชุมWorkshop

   การจัดทำแผนแม่บท20ปีและแผนปฎิบัติการ3ปี(2563-2565) ลุ่มเจ้าพระยา 2-3 ก.ย. จ. อยุธยา

   วันที่ประกาศ : 16/09/2562

   • 22/09/2562

    การประชุมWorkshop

    การประชุมWorkshop การจัดทำแผนแม่บท20ปีและแผนปฎิบัติการ3ปี(2563-2565)วันที่22-23สค.อยู่อุทัยธานี(ลุ่มน้ำสะแกกรังครับ)

    วันที่ประกาศ : 16/09/2562

    • 20/08/2562

     การประชุมWorkshop

     การประชุมWorkshop การจัดทำแผนแม่บท20ปีและแผนปฎิบัติการ3ปี(2563-2565)ณ.โรงแรมสองพันบุรี จ.สุพรรณบุรี ระหว่างวันที่19-20สค.62

     วันที่ประกาศ : 16/09/2562